Техника ПЕРМ - агенција за постојано вработување
Техника ПЕРМ, агенција за постојано вработување на англиски јазик Босна и Херцеговина - Техника ПЕРМ решавање на предизвиците за работодавачите Република Македонија - Техника ПЕРМ слободни работни места
TEL.: +386 31 450 800   Tehnika temp Blogger   TehnikaPERM on LinkedIN   TehnikaPERM on Twitter   TehnikaPERM on Facebook   Tehnika TEMP na portalu YouTube   TehnikaTEMP on Facebook
Регрутирање и селекција Евалуација и оценување Тестирање вештини За нас
Tехника PERM, помагање на лицата кои бараат работа
Техника ПЕРМ, агенција за вработување
Техника ПЕРМ им помага на лицата кои бараат работа Техника PERM решавање на предизвиците за работодавците
 
ТехникаПЕРМ им помага на барателите на работа
 
 
 
 
ТехникаПЕРМ им помага на работодавачите во решавањето на предизвиците
 
Техника PERM, поврзување на кандидатите со работодавачите
 
ВРБУВАЊЕ, ИЗБОР И РЕГРУТИРАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛЦИ РЕГРУТИРАЊЕ, СЕЛЕКЦИЈА И ПРОНАОЃАЊЕ КАНДИДАТИ:
Нашите регрутери во Словенија, Босна и Македонија работат врз основа на пристапот „совршен спој“, поврзувајќи ги совршените кандидати со совршените работодавачи. Поради нашите големите познавања од индустријата и регионот, регрутирањето за ПЕРМ или ТЕМП е прилагодено за секој клиент.
   
ЕВАЛУАЦИЈА И ПРОЦЕНКА ЕВАЛУАЦИЈА И ОЦЕНУВАЊЕ:
Клучната компонента на развојот на човечките ресурси е максимизирање на потенцијалот на вработениот преку нему прилагодена проценка на компетентноста, негово насочување во извршувањето на работата и евалуација на извршените задачи. ТехникаПЕРМ нуди широка палета решенија за проценка на постојните вработени и на кандидатите во процесот на регрутирање.
   
ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ:
Методот на психолошко тестирање обезбедува непристрасен увид во карактеристиките и компетентноста на кандидатот за вработување. Тоа е алатка за да дознаете повеќе за структурата на личноста на кандидатот за одредена работна позиција.
   
ТЕСТИРАЊЕ ВЕШТИНИ ТЕСТИРАЊЕ ВЕШТИНИ:
Тестирањето вештини обично се користи во автомобилската и фармацевтската индустрија, но опфаќа и други области. ТехникаПЕРМ ги нуди следниве четири тестирања за вештини: (1) тестирање Пердју со перфорирана табла; (2) Тестирање со перфорирана табла со жлебови; (3) Тестирање вештини со рачни алатки и: (4) О'Конор тестирање вештини.
 
Техника ПЕРМ - регрутирање, евалуација и тестирање
Техника ПЕРМ успешно регрутираше повеќе од 3000 работници
TehnikaPERM TehnikaTEMP TehnikaTEMP TehnikaTEMP TehnikaPERM TehnikaPERM
Техника ПЕРМ успешно регрутираше повеќе од 3000 работници
Компанијата Техника д.о.о. го прославува својот 15-ти роденден. Во изминативе 15 години успешно вработивме над 3000 квалификувани и неквалификувани физички работници и професионални работници со посебни квалификации. Благодарение на нашите канцеларии за вработување во Македонија и Босна, имаме стратешка предност во регрутирањето добри работници од балканскиот регион. Бидејќи недостигот од работници во Европа предизвикува многу проблеми, ние продолжуваме да ги исполнуваме барањата на нашите клиенти.
Техника ПЕРМ има стратешка предност во регрутирањето добри работници од балканскиот регион
Техника PERM има доверба од следниве работодавачи
Техника PERM и тестирање вештини за кандидати
Техника PERM, веќе 15 години со Вас   Техника PERM и Бонитете
Техника Лтд - дел од Групацијата Индустриале Company Tehnika Ltd is a part of Industriale Group © 2016 Техника Лтд - дел од Групацијата Индустриале